Kam se vydat dál, gymnázium, odborná škola, lyceum…

Počet středních odborných škol v České republice se příliš nemění. Některé školy se sice sloučily, některé zavádí obory gymnaziální, ale v zásadě se téměř žádné školy neruší. Existují také školy, kterým se říká lyceum, ale není o ně příliš velký zájem. Lyceum by se dalo definovat jako něco mezi gymnáziem a střední odbornou školou. Zůstává však stále velmi dobrou volbou pro studenty, kteří by pak rádi studovali vysokou školu technického zaměření.
knihy a literatura
Střední průmyslové školy se věnují kromě teoretické přípravy i praktickému výcviku a proto by se ke studiu na těchto typech škol měli rozhodovat žáci základních škol, kteří k tomu mají alespoň trochu předpoklady, a také které bude zvolený obor bavit. Např. ve školách s chemickým zaměřením bude kladen důraz na práci v podmínkách laboratoří a ve strojírenských oborech zas na práci s obráběcími stroji. Studenti se zaměřením IT budou pracovat s výpočetní technikou od A až do Z, pochopitelně s ohledem na finanční možnosti školy. Neplatí to však stoprocentně pro každého, protože je celá řada mladých lidí, kteří po průmyslovce změní obor a pokračují např. ve studiu na filosofické fakultě.
barevné otázky

Rozhodnout se v 15 letech, čím chci být, není zrovna snadné

Rodiče žáků základních škol, kteří spolurozhodují o tom, co jejich děti budou dál studovat, by také měli vědět, že ne každý je studijní typ, a že někoho může bavit mnohem víc třeba odborná práce v nějaké firmě v oboru, který jej zajímá. O absolventy odborných škol je navíc dnes doslova obrovský zájem. Spousta podniků a firem rozšiřuje provozy a nabírají absolventy i bez praxe.
vzdělání a knihy
Není rovněž pravidlem, že jsou odborné střední školy obecně podřadnější než gymnázia, např. škola s chemickým zaměřením dnes přijímá pouze žáky, kteří budou náročné studium oboru aplikované chemie schopni zvládnout. Otázkou také je, zda nepřipravovat studenty na střední odborné škole více specificky pro daný obor a nevrátit se tak k původnímu systému rozdělených maturitních zkoušek. Tak jak tomu bylo dříve. Společná část maturit je totiž zbytečně nákladná a komplikovaná a studenti věnují zbytečně moc času na její přípravu právě ve fázi posledního školního roku, namísto, aby se věnovali svému oboru.