Jak přelstít nohy, když nefungují?

V dřívějších dobách to měl invalidní člověk s pohybovým handicapem těžké. Byl odkázaný na lůžko, nanejvýš byl vrcholem luxusu invalidní vozík. Svět takového člověka byl značně omezený. Omezoval se na oblast domácnosti, pokud to rodina zvládla, doctal se občas i ven. Ještě horší situace byla, když byt dělilo od ulice schodiště. Takovou bariéru mnohdy zejména osamělí invalidé nemohli sami překonat, často bylo potřeba několika lidí ke snesení s vozíkem po schodišti, a to každý neměl možnost.
ikona vozíčkáře

Jak je tomu dnes?

V současné době je možné konstatovat, že lidé s pohybovými potížemi již nejsou odkázáni na cizí pomoc nebo na izolaci ve svém bytě. Výrobci uvedli na trh výrobek, který těmto lidem otevírá cestu do světa. A to pohodlně, kdy mají chuť a s komfortem. Zázrak, o kterém mluvíme, se nazývá schodišťová plošina. Pohybově handicapovaný člověk si najede vedle sedátka nebo dojde o berlích, posadí se na sedátko a stisknutím knoflíku uvede plošinu do pohybu. Ta jej sveze nebo vyveze ze schodů dolů nebo nahoru.
s vozíkem ne
Plošiny mají různou nosnost, většinou až do 300 kg, rychlost bývá kolem 8m/min. Při výběru je důležité volit výrobek, který zvládne sklon schodiště. Plošiny montuje vždy renomovaný výrobce a od toho je tako vhodné nechat si poradit, která varianta plošiny by byla pro typ schodiště vhodná. Lze volit typy pro interiér či exteriér. Dnes tuto vymoženost vidíme nejen na úřadech, které je nutno zabezepčit bezbariérově, ale běžně si jí pořizují lidé pro své soukromé účely. Jejich život se díky tomuto zázraku stává pestřejší, není omezený na čtyři stěny a dává tak životu handicapovaného člověka nový rozměr. Nezávislost takového člověka má pro jeho psychiku obrovský význam. Výhodou je, že takový člověk může požádat sociální odbor o dotaci na nákup zařízení. Tím se výrobek stává dostupnější pro širokou veřejnost.