Byznys

Jaký je legislativní rámec elektro revizí

Ač se naprostá většina z nás chce, pokud možno, řídit zákony a nařízeními, není pochyb o tom, že ta mohou být někdy matoucí. A to platí i v případech, kdy jde doslova o naši bezpečnost. Typickým příkladem může být i legislativní rámec elektro revizí. Ačkoliv totiž elektřinu má doma každý z nás, jen málokdo vůbec ruší, že něco takového existuje. Přitom je velmi důležitý.

V první řadě nám totiž říká, jakých intervalech by měly být tyto prohlídky prováděny. To se liší podle toho, o jaké zařízení jde a jak je tam elektřina důležitá. Například v běžném domě či bytě je tato doba podstatně delší než například v nemocnici, kde na nepřerušené dodávce proudu závisí často i životy lidí.

elektrikář provádějící revizi

Toto je právě ta část zákona, se kterou bychom se měli seznámit všichni. Samozřejmě není nutné, abychom znali dobu u všech kategorií, avšak měli bychom dobře znát tu, která se týká právě nás. Věřte totiž, že je to pro naše vlastní dobro.

Ovšem to není vše, co je zde uvedeno. Je zde také specifikováno, kdo může tyto prohlídky provádět, konkrétně jakou kvalifikaci by měl mít a jaké certifikace. Určují se zde také zkoušky, které musí absolvovat, než toto oprávnění dostane. I to je pro nás poměrně důležitá část, neboť je rozhodně žádoucí, aby revizi provedl skutečně odborník, který tomu rozumí.

skříně s pojistkami

Velká část je však věnována tomu, co my jako běžní lidé vědět příliš nemusíme, a to je postup, jakým by měla být prohlídka vedena. Jsou zde uvedena bezpečnostní opatření, která musí pracovník dodržovat, jako je ochranný oděv, používání specifických http://kurzy-spp.upol.cz/CD/2/1-11.pdf nástrojů a podobně, ale také co vše je potřeba zkontrolovat a jakým způsobem.

Toto vše je něco, co by měl každý pracovník, který má oprávnění revize provádět, vědět. Koneckonců, znalost přesných postupů je něco, co je prověřováno při certifikaci, kterou musí projít. Díky tomu tak máme jistotu, že vše bude prověřeno tak, jak má. A my budeme moci klidněji spát, když víme, že naše elektroinstalace je v naprostém pořádku.