Nákupy

Štětovnice patří mezi důležité stavební prvky

Napadlo vás někdy v průběhu vaší dovolené či volných chvil v běžném pracovním dnu vyzout se z bot a jen tak se projít po horní hraně pozvolného, tedy relativně bezpečného jezu, který nemá válcový profil, aby vás vtáhl do smrtícího válce, jemuž se přezdívá vracák? Někteří lidé to dělají pravidelně, jiní jen namátkou, když na to přijde vhodná chvíle. Některé jezy jsou k tomu přímo ideální, například jez Steiniger v Soběslavi, jez v Plané nad Lužnicí, anebo jez v Roudné.

jez Metel na Nežárce

Všechny tyto jezy na řece Lužnici jsou si velmi podobné a umožňují báječný zážitek masáže chodidel vodní masou a balancování po relativně kluzkém povrchu tělesa jezu, porostlého vodními rostlinami a řasou.

Jezy na řekách mají ovšem značný význam i z hospodářského hlediska, zadržují vodu v místech, kde lze provozovat malé vodní elektrárny, udržují stabilní průtok, brání vzniku povodňových vln, které by ohrožovaly obydlené zóny a zemědělské plochy a koneckonců jsou v některých případech skvělým prostředkem pro zvýšení atraktivity splouvání řek vodáky.

jez na řece

Sledovali jste někdy, jak se takový jez staví nebo rekonstruuje? Je to docela zajímavá podívaná a je k tomu zapotřebí celá řada stavebních strojů a pomůcek. Mezi nimi i speciální ocelové silnostěnné plechy, zohýbané do tvaru, který udržuje materiál v soudržném stavu a zároveň zajišťuje pevnost celé konstrukce. Říká se jim štětovnice a rozšířený je i název larseny. Můžete si to ověřit i v ceníku štětovnic. Zapouští se do země, aby bránily protékající vodě pronikat do míst, kde se provádí stavební práce, a zároveň mohou zpevnit hranu jezu, aby se celá konstrukce nezbortila.

Se štětovnicemi se můžete setkat například na zmiňovaných místech na řece Lužnici, budete-li se bosky procházet po jezu a přecházet z jednoho říčního břehu na druhý, štětovnice pravděpodobně neunikne vašemu pohledu. Tehdy si možná uvědomíte, jak záslužnou práci provádí stavební firmy, které se starají o výstavbu a opravy vodních staveb, jak jsou jezy, mostní konstrukce, nábřežní zdi, lávky a další stavební prvky v okolí našich řek.