Byznys

Léčivé přípravky musí být schválené a zaregistrované

Trápí-li vás nějaký zdravotní problém, snažíte se jej řešit buď samostatně, anebo prostřednictvím svého praktického lékaře. V obou případech pak zpravidla vyhledáte vhodnou lékárnu, kde si buď vyzvednete léčivé přípravky na předpis, anebo je zakoupíte bez předpisu.

Léčivých přípravků existují tisíce a vyznat se v nich není snadné. Vyžaduje to dokonce studium zakončené vysokoškolským diplomem. To je celkem logické, protože stát se lékárníkem, mohou jen lidé zodpovědní a znalí věci. Léčiva jsou totiž svým způsobem chemické látky, které v organismu mají nějakou působnost, a reagují jak s pochody v těle, tak i s případnými dalšími léky či doplňky stravy.

léky ve sklenici

Výroba léků a jejich transport a skladování je další kapitolou, kterou se zabývají vzdělaní a vyškolení odborníci, a nutno podotknout, že každému segmentu této práce je nutné věnovat maximální pozornost. Nemůžete si dovolit distribuovat lidem léky prošlé, poškozené povětrnostními vlivy a dalšími látkami, s nimiž by v procesu přepravy a skladování přišly do styku.

Samostatnou kapitolu tvoří také registrace léčivých přípravků.

léčivé přípravky

Co vlastně obnáší registrace léčiv

Každý, kdo chce zaregistrovat léčivý přípravek, musí o registraci požádat přímo nebo prostřednictvím zástupce Státní ústav pro kontrolu http://www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/verejnospravni-kontrola/ léčiv, ve zkratce SÚKL. Tento subjekt nejprve posoudí, zda je tento kandidát na registraci skutečně léčivým přípravkem, anebo jde pouze o výrobek například kosmetického charakteru, případně o doplněk stravy či jiný typ produktu. Pokud výrobek získá status léčivého přípravku, probíhá schvalovací řízení na základě předem určených kritérií. Bližší informace k této problematice podává vždy pouze SÚKL na oficiálních kontaktních zdrojích.

Registrace léčiv se týká i přípravků, určených pro zvířata, v tom případě spadá registrační proces pod Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve zkratce ÚSKVBL.